TYT 2022’de çıkan Elhamra Sarayı nerededir? Elhamra Sarayı’nın tarihi nedir?

El-Hamra Sarayı isimini “Kıpkırmızı, çok kırmızı” manasına gelen ‘Alhambra’dan almaktadır. El-Hamra Sarayı, İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde yer alır. Saraya ilişkin birinci yapılanma, MS 889’a tarihlenen Roma Devri surlarının üzerine küçük bir kale inşa edilerek başladı. Gırnata Buyruğu Muhammed Nasır devrinde bugünkü görünümüne kavuştu.

SARAYI’NIN TARİHİ NEDİR?

İspanya’nın Granada kentinde konseyi El Hamra Sarayı, İslam mimarisinin günümüze kadar ulaşan en değerli şaheserlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Taş ve tahta sürece, mozaik ve çini başta olmak üzere çok sayıda el sanatı kısmından örnekler sunan El Hamra Sarayı’nın temeli 1232 yılında, Endülüs Emevileri’nin devamı olan Beni Ahmer devletini kuran I. Muhammed (Muhammed bin Ahmer) vaktinde atılan saray, ilerleyen devirlerde inşa edilen eklentilerle genişletilmiş.

Arapça “kırmızı-kızıl” manasına gelen El Hamra sıfatıyla tanımlanan sarayın, inşaatında kullanılan kil harcının kızıla çalan renginden ve güneşin batışı esnasında kızıl ışınların saray duvarlarına yansımasından ötürü bu ismi aldığı belirtiliyor. Dünyanın yedi mükemmelinden birisi olarak nitelenen El Hamra, Binbir Gece Masalları’nda betimlenen gerçeküstü saraylara da benzetiliyor.

ELHAMRA SARAYI’NIN ÖNEMİ

Dünyanın 7 mükemmelinden birisi olarak da nitelendirilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki El Hamra Sarayı, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca turiste konut sahipliği yapıyor. Gerek İslam medeniyetini tanımak gerekse de mimari yapısını incelemek üzere her yıl yaklaşık 2,5 milyon turiste kapılarını açan El Hamra’yı Türkiye’den de binlerce kiş ziyaret ediyor.