Sıfırcı öğretmenin beraati Yargıtay’dan döndü

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, öğrencilerine düşük not vererek dersten bıraktığı teziyle yargılanan öğretmen hakkında verilen beraat kararını, imtihan kağıtlarında uzman bilirkişi incelemesi yapılmadan karar kurulduğu gerekçesiyle bozdu.

Dairenin kararına nazaran, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Adana’daki bir lisede misyonlu olan matematik öğretmeni, 5 öğrencisine imtihanda almaları gerekenden daha düşük not vererek dersten kalmalarına sebebiyet verdi.

Öğrencilerin şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma sonrası öğretmen hakkında, “görevi berbata kullanma” hatasından dava açıldı. Yargılamayı yapan Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık öğretmenin beraatine hükmetti.

Beraat kararına yapılan itiraz üzerine dava evrakı, Yargıtay 5. Ceza Dairesine geldi. Temyiz istemini görüşen Daire, öğretmen hakkındaki beraat kararını bozdu.

“İNCELEME YAPILMADAN KARAR VERİLDİ”

Dairenin bozma kararında, lokal mahkemenin karar vermeden evvel şikayetçi öğrencilerin imtihan kağıtları ile dava belgesi kapsamındaki kanıtlar hakkında uzman eksper incelemesi yaptırmadan sanık hakkında beraat kararı kurduğu tabir edildi.

Bu durumun kanuna ters olduğu ve davada “eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle” öğretmen hakkında beraat verildiği belirtilen kararda, “Mağdurların imtihan kağıtlarında eksik puanlama yapılarak düşük not verilip verilmediği, düşük not verilmiş ise bu durumun periyot sonu ders notlarını ve genel not ortalamalarını etkileyip etkilemediği konularında detaylı ve gerekçeli rapor alınmasından sonra hasıl olacak sonuca nazaran sanığın tüzel durumunun takdir ve tayini gerekir.” denildi.