Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı

2021-2022 döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tiyatro dayanağından yoksun bırakılan Moda Sahnesi, verdiği hukuk gayretini kazandı. Dostoyevski’nin ‘Yeraltından Notlar’ oyunu için Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara Ait Yönetmeliğin 8. hususunu münasebet gösterilerek verilen “destekten mahrum bırakma” kararı Ankara 17. Yönetim Mahkemesi’nden döndü.

Mahkeme kararında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Lokal İdarelerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara Ait Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlarda, yönetmelikte belirtilen ve üstte yer verilen kıymetlendirme ölçütleri çerçevesinde projelerin objektif olarak kıymetlendirilmesi yapıldıktan sonra dayanak yararlandırılmamasına karar verilenlerin, hangi münasebetlerle yararlandırılmadıklarının somut ve net biçimde ortaya konulması gerekirken, kıymetlendirme ölçütlerine nazaran bir kıymetlendirme yapılmasının ve davacının takviyeden yararlandırılmamasına ait somut münasebetler ortaya konulmadan takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uygunluk görülmemiştir” denildi.

‘TÜRK ÖRF VE ADETLERİNE MUHALİF OYUN’

Resmi ismiyle “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Özel Tiyatrolara Yardım Kıymetlendirme Komisyonu”; 2021-2022 dönemi için Moda Sahnesi’nin yaptığı dayanak başvurusunu reddetmiş, bunu ilgili yönetmeliğin “sanatsal yetersizliği” de içeren 8. hususuna dayandırmıştı. Kurul üyeleri, komitede birtakım üyelerin Moda Sahnesi için “Türk örf ve adetlerine, geleneklerine alışılmamış oyunlar sergiliyorlar” denildiğini aktarmıştı.

Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı’nın özel tiyatrolara verdiği takviyeden yararlandırılmaması üzerine bir açıklama yaparak, mevzuyu mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)