Karamollaoğlu açıkladı: İnsanca ömür manifestosu

Saadet Partisi Genel Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin AFİTAB Kültür Merkezi’nde düzenlenen vilayet liderleri ve vilayet müfettişleri toplantısında yaptığı açıklamada, insanı insanca yaşatmanın vazgeçilmez öncelikleri olduğunu söyledi.

Türkiye’de milyonlarca insanın açlık ve yoksulluk hududunun altında bir hayata mahkum edildiğini söyleyen Karamollaoğlu, her üç gençten birinin işsiz olduğunu, yıllarca alın teri dökmüş emeklilerin de 2-3 bin lira ile geçinmeye çalıştığını tabir etti.

Emekçi ve işçilerin sıkıntı şartlarda çalıştırıldığını ve emeklerinin karşılığını almadığını belirten Karamollaoğlu, “Hangi alanı ele alırsak alalım, hangi meslek kümesini irdelersek irdeleyelim karşılaştığımız görünüm gerçekten ıstırap vericidir” dedi.

Nizama razı olmadıklarını ve insanı insanca yaşatmayan anlayışı kabul etmediklerini belirten Karamollaoğlu, ekonomik krizden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını lisana getirdi.

Devletin adaleti ve insani kıymetleri hakim kılma düzeneği olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, “Adalet, insanı yaşatan, onuru koruyan, hakkı ve hukuku gözeten iradenin, kararın ve kuralın geçerli ve temel olmasıdır. Her şeyin yerli yerinde, olması gerektiği üzere olmasıdır. Özgürlük, insanı yaşatmayı hedefliyor, insanca yaşamayı sağlıyorsa sahicidir. Yasaklar ve sınırlamalar, lakin insanı ve insanlığı koruduğunda mazur görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

‘İNSANCA ÖMÜR’ MANİFESTOSU

AA’da yer alan habere nazaran, demokrasi, siyaset, hukuk, devlet ve adaleti insanca yaşamayı kolaylaştıran düzenekler ve kurumlar olarak gördüklerini vurgulayan Karamollaoğlu, “Hak ve özgürlüklerin anayasada ya da maddelerde yer almasını değil, hayatın içinde var olmasını ve insan tarafından bizatihi kullanılmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

Hükümet ve devletin yardım ya da merhamet etmekten değil, hakkı ve adaleti tesis etmekten sorumlu olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, “Kanunun içinde eşit, hakimin önünde eşit değilseniz adil yargılanma hakkından, hak arama hürriyetinden, kanun önünde eşitlikten bahsetmek ne mümkündür” dedi. (HABER MERKEZİ)