Kamu alacakları için gecikme artırımı oranı yüzde 2,5 oldu

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Artırımı Oranının Tekrar Belirlenmesine Ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara nazaran, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yöntemi Hakkında Kanun’da yer alan gecikme artırımı oranı, her ay için başka ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Tahsilat Genel Bildirisi de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, amme alacaklarında yıllık yüzde 15 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 24 olarak belirlendi.

Bugünden evvel yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla bildirimin yayımı tarihinden evvel tecil edilmiş ve tecil kurallarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil kurallarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 15) uygulanacak.

Aynı halde, bugünden evvel tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması lakin, yeni talepler üzerine tekrar tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 15), bugünden sonra ödenmesi gereken taksit meblağlarına ise yüzde 24 tecil faizi geçerli olacak.

KAYNAK: AA