İSO, “Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi Sürdürülebilirlik” raporunu açıkladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi sektörü raporuna göre, sektör, malzeme ikamesi, yenilenebilir enerji kullanımı ve geri dönüşüm yoluyla iklim nötrlüğü hedefine katkıda bulunabilecek.

İSO’dan yapılan açıklamaya göre, Oda, küresel iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette yaşanan yeni sistemleri göz önünde bulundurarak belirlediği Sürdürülebilirlik Vizyonu kapsamında 10 sektör için hazırladığı yol haritalarını açıklamaya devam ediyor.

Oda, bu kapsamda, bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 ayrı sektör için küresel pazarda yüksek katma değer üretmek ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmak amacıyla hazırladığı rehberlerden yedincisini, Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi sektörü için açıkladı.

İSO Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi sektörü raporu, söz konusu sanayi grubunun Meslek Komiteleri olan Orman Ürünleri Sanayi, Büro ve Mağaza Mobilyaları Sanayi, Ev Mobilyaları Sanayi, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi ve Basım, Yayın Sanayinin gelecek dönem sürdürülebilirlik çalışmalarına özel yol gösterici öncelikleri ve takip göstergelerini sunmak amacıyla hazırlandı.

Raporda, Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi’nin karbonsuzlaşması ve iklim nötrlüğü hedefine yapabileceği katkının Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamında öne çıkan konulardan birisi olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği’nin yeni AB Orman Stratejisi-2030 ile 2030 yılı için AB Biyoçeşitlilik Stratejisi’ni temel alarak biyoçeşitliliğe, iklim hedeflerine ve güvenli geçim kaynaklarına katkıda bulunan ve döngüsel bir biyo-ekonomiyi destekleyen sağlıklı ve dirençli ormanların artırılmasını amaçladığı belirtilen raporda, stratejide, Avrupa ormanlarının korunması, onarımı ve sürdürülebilir yönetiminin yanı sıra henüz ele alınmamış dünya ormanlarına da odaklanıldığı anımsatıldı.

Raporda, yine AYM ile sürdürülebilir bir malzeme olan ahşap ve kağıt ürünlerine geçiş teşvik edilerek, sektöre özel yeni fırsatların da yaratıldığının altı çizildi. Ayrıca gıda maddelerinde üçte biri bulan israfa karşı bir önlem olarak, daha fazla ve daha uygun ambalaj kullanımının teşvik edilmesinin de sektörün lehine gelişmeler yaratacağı vurgulandı.

İSO raporunda, Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi’nin malzeme ikamesinin, yenilenebilir enerji kullanımı ve geri dönüşüm yoluyla iklim nötrlüğü hedefine katkıda bulunabileceğinin, araştırma, inovasyon, yeni teknolojiler, artan geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla sektörün net sıfır karbon çözümlerinin en rekabetçi ve sürdürülebilir sağlayıcısı haline gelebileceğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca karbon yutaklarını artırarak emisyon azaltımını destekleyen ve biyolojik çeşitliliği koruyan ormanların sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yönetilerek ekolojik, sosyokültürel ve ekonomik dengeyi sağlayacak şekilde korunmasının oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Ormanlar, karbon yutakları ile emisyon azaltımını destekliyor

İSO raporunun Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi Sürdürülebilirlik Öncelikleri Çevre Üzerindeki Etkimizi Azaltmak bölümünde, söz konusu sanayi sektörünün AB’nin imalat gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 7’sini oluşturduğu ve 3,5 milyon kişilik istihdam yarattığı kaydedildi.

Rapora göre, ormanların, karbondioksiti atmosferden absorbe ederek depolayan karbon yutaklarını artırıyor, böylece emisyon azaltımını destekliyor ve ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunması gibi birçok faydalı etki sunuyor. Bu sebeple ormanların sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yönetilerek ekolojik, sosyokültürel ve ekonomik dengeyi sağlayacak şekilde korunması oldukça önem taşıyor.

Aynı bölümde Avrupa Kağıt Endüstrisi Konfederasyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre, Avrupa ormanlarının ve ormana dayalı sektörün genel iklim katkısının, AB’deki tüm fosil emisyonlarının yaklaşık yüzde 20’sine tekabül eden, yıllık 806 milyon ton karbondioksit azaltımına denk geldiğine ve bu iklim faydalarının, fosil enerji kaynakları ve malzemeleri yerine, odun bazlı alternatifler kullanılarak genişletilebileceği bilgisine de yer verildi.

Döngüsel ekonomiye iş dünyasında farkındalık yaratmanın önemi artıyor

İSO raporunun ekonomik konulu sürdürülebilirlik önceliklerin paylaşıldığı son bölümünde ise paydaşlar açısından sadece konvansiyonel ürünler üzerinden yeni ürün tasarımları ve üretimleri gerçekleştirmenin yeterli olmadığı belirtildi.

Raporda ürün geliştirme stratejisi oluşturulurken, sürdürülebilir tasarım, kaliteli ve pazarlanabilir, ancak daha az olumsuz çevresel etkiye sahip ürün oluşturma kavramları ön plana çıktığının altı çizildi.

Bu çerçevede, sürdürülebilirlik için Ar-Ge ve inovasyon yatırımları ile sürdürülebilir ürün sunumunun önemli bir rekabet avantajı yaratmakla beraber birçok riski de bertaraf ettiğine değinilen raporda, mevcut ekolojik ve ekonomik krizlerin bir dengeleyicisi olarak kabul edilen döngüsel ekonomi ve döngüsel iş modellerinin kaynak verimliliği üzerinden maliyet avantajı yaratılmasını desteklediğine de yer verildi.

Raporda ayrıca döngüsel ekonomi konusunda iş dünyasında farkındalık yaratılması, iş birliği ve etkileşimlerin çoğaltılması, üretim süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasının da her geçen gün daha da önemli hale geldiği kaydedildi.