Dijital mecrayı ilgilendiren kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi

Basın Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Basın Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komitesi’nde kabul edildi. Kabul edilen teklifle, basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına ait yöntem ve asıllar belirlenecek. Basın kartı düzenlemesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon vazifelileri kanun kapsamına dahil edilecek.

İnternet haber sitelerinde, faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, irtibat telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının ismi ve adresi irtibat başlığı altında bulunduracak. Yayın durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin bu karara uymaması halinde Basın İlan Kurumu iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini talep eder. İstemin iki hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Basın İlan Kurumu internet haber sitesi vasfı kazanılmadığının tespiti maksadıyla Asliye Ceza Mahkemesine başvurur. Mahkeme en geç iki hafta içinde karar verir.

İnternet haber sitesinde yayınlanan içerikler iki yıl müddet ile koruma edilecek. İnternet haber sitesinde ziyan gören kişinin düzeltme ve yanıt yazısı yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç 1 gün içinde yayımlanmak zorunda olacak. Yayımlanan düzeltme 24 saat ana sayfada kalacak.

BASIN KARTI DÜZENLEMESİ

Basın kartı başvurusu, tipleri, niteliği, alabilecek şahıslar, basın kartı alabilecek şahıslarda aranacak kaideler belirleniyor. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü her ayın sonunda resmi ilan ve reklam verilebilecek olan mevkuteler ile internet haber sitelerinin isimleri ve vasıfları ihtiva eden listeyi Bası İlan Kurumu sitesi üzerinden duyuracak.

İnternet haber siteleri resmi ilan ve reklam yayınlayacakların taşıması gereken vasıflar ve yerine getirilmesi gereken sorumluluklar ile yayına ait metot ve temeller unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Basın İlan Kurumu Genel Konseyi tarafından altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Gazete ve internet haber sitesi ilanları Basın İlan Kurumu aracılığı metotta yapılacak. Toplam muhammen bedeli 500 bin TL kadar olan satışlar için gazete yahut internet haber sitesi ile ilan yapıp yapamayacakları icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek.

Halk ortasında tasa, kaygı yahut panik saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu güvenliği ve genel sıhhati ile gerçeğe karşıt bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli halde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak. Kabahatin failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle yahut bir terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde cezalar yarı oranında arttırılacak. (İHA)